Jaume Artigues i Vidal, arquitecte
N.I.F. 46 107 722-J
Domicili professional a 08009 Barcelona, Carrer de Pau Claris 117, 2on 2a
Telefon +34 3199297. Mobil +34 606459481
Correu electronic: arr@arquired.es